Homeopathische Praktijk Van Disseldorp

Het eerste consult

Tijdens het eerste consult (intake), dat minstens 1½ uur in beslag neemt, wordt een gedetailleerd beeld gevormd van de hoofdklacht en de ontwikkeling daarvan. Voor de homeopathie is het belangrijk bij Wie, Waarom en Waardoor er gezondheidsklachten zijn. Daarom komen ook de volgende zaken aan de orde:

  • Wanneer, hoe en/of waardoor zijn de klachten begonnen zijn.
  • Hoe hebben de klachten zich in de loop der tijd ontwikkeld: Zijn er symptomen weer verdwenen en/of juist bijgekomen.
  • De persoonlijke ervaring en uitingswijze van de klachten: Hoe wordt u er door beïnvloed en welke omstandigheden hebben invloed op uw klachten.
  • Zijn er andere ongemakken of klachten die schijnbaar niets met uw hoofdklacht te maken hebben. En gebruikt u, of heeft u hiervoor medicijnen gebruikt.
  • Is er een familiaire lijn van klachten of ziektebeelden te bespeuren en uiten zich deze zich ook bij u.
  • Uw persoonlijke karakteristieken, zoals temperament, gevoeligheden, lichamelijk functioneren van o.a. spijsvertering en slaap.
  • Leefstijlinvloeden, zoals voeding, wonen en werken.
  • Externe zaken, als ingrijpende gebeurtenissen en trauma's, sociaal-emotionele omstandigheden. Maar ook de invloed van vaccinaties of operaties.

Aan de hand van bovenstaande kan in de meeste gevallen meteen een homeopathisch medicijn voorgeschreven worden. Dit wordt u door de homeopaat meegegeven en is in de consultprijs inbegrepen. U krijgt een duidelijke handleiding over de innameprocedure. En er wordt een afspraak gemaakt voor een vervolg consult, meestal over 4 á 5 weken, om de reacties op het medicijn te evalueren.

Vervolgconsult

Als er geen sprake is van een acute situatie, is er zo'n 4 á 5 weken na de intake een vervolgafspraak gepland. Dit consult duurt in de regel korter (± 45 minuten). Hierin worden uw reacties op het homeopathische medicijn geëvalueerd. Alle veranderingen in het ziektebeeld worden op een rijtje gezet en er wordt beoordeeld of er een gunstige ontwikkeling is opgetreden.

Aan de hand hiervan wordt bekeken of het medicijn nogmaals herhaald dient te worden, of een ander middel geindiceerd is, of dat er gewacht moet worden omdat het medicijn nog steeds werkzaam is. Vervolgconsulten vinden in principe plaats zolang u nog niet volledig of voldoende bent hersteld en zolang er vooruitzichten zijn op verbetering.

Voor de duur van een behandeling zijn geen vaste richtlijnen te geven. Naast de juiste keuzes van homeopathische medicijnen, is deze begrijpelijkerwijs afhankelijk van de patient's leeftijd en vitaliteit, en de chroniciteit van de klachten. Zo zal, bij een chronische ziekte die reeds jaren aanwezig is, het genezingsproces zich over maanden uitstrekken.

Geheel anders is het geval van acute klachten van vitale patienten zoals we vaak bij kinderen zien. Evaluatie van de reacties vindt dan al na uren tot dagen plaats en genezing kan zich voltrekken in dagen tot enkele weken.

Daarnaast zijn er situaties die, ook met homeopathie, niet meer tot volledige genezing teruggebracht kunnen worden. Echter ook dan kan een homeopathische behandeling zinvol zijn, omdat de algehele gezondheidstoestand (stemming energie slaap etc.) verbetert wordt.

Ten allen tijde bent u echter degene die bepaalt hoelang en hoe vaak u behandeld wenst te worden.

 

 

 

 

 

Verzekering

Praktisch alle ziektenkostenverzekeringen vergoeden geheel of grotendeels de consulten van de klassiek homeopaat, mits deze aangesloten is bij de beroepsvereniging N.V.K.H.

U kunt hiervoor uw verzekeringspolis vergelijken met de lijst van vergoedende verzekeraars, opgesteld door de N.V.K.H.: vergoedingenlijst.

De rekening van het consult betaalt u rechtstreeks of per bank aan de homeopaat. U ontvangt een getekende declaratie, waarmee u de consultkosten kunt declareren bij uw verzekeringsmaatschappij.

Tarieven

De consultprijzen zijn conform de richtlijnen van de beroepsvereniging N.V.K.H., en komen in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke vergoeding door uw ziektekosten verzekeraar.

Eerste Consult: duur minimaal 90 minuten
 € 120,-

Vervolg Consult: duur 45 tot 60 minuten
€ 60,-

Telefonisch consult: met het versturen van herhalingsrecept
 € 10,-