Homeopathische Praktijk Van Disseldorp

Klassieke Homeopathie

De homeopathie is een natuurlijke geneeskunde. Vaak wordt ook de term alternatieve geneeskunde gebruikt, wat slechts betekent ‘andere’ geneeskunde. Anders dan…. De reguliere of ‘gewone’ geneeskunde, zoals die sinds lange tijd de enige wettelijk erkende manier was om mensen te behandelen.

Echter, alles wat alternatief of anders is dan de reguliere of gewone geneeskunde is nog geen natuurlijke geneeskunde. Om zich werkelijk tot de natuurlijke gezondheidszorg te mogen rekenen, moeten therapieën aan drie essentiële criteria voldoen.

Bij een natuurlijke geneesmethode wordt:

 • er een beroep gedaan op het zelfgenezend vermogen van de mens. De natuurgeneeskundige filosofie gaat er vanuit dat de mens beschikt over een zelfregulerend herstelvermogen. Dit zien we op het lichamelijke vlak gebeuren door ons afweersysteem, zoals bij een wondgenezing of een acute verkoudheid. Ook op emotioneel en mentaal niveau zal dit vermogen aansturen op de best mogelijke gezondheidstoestand. Therapie is er op gericht dit zelfgenezend vermogen naar zijn volle capaciteit te laten functioneren.
 • er gebruik gemaakt van medicatie en methodes die bij deskundig gebruik geen schade toebrengen. Of het nu homeopathische medicijnen, kruiden voeding of methodes als massages acupunctuur en vastentherapieen betreft. Zij zullen zonder schadelijke bijwerkingen het zelfgenezend vermogen stimuleren en het genezingsproces ondersteunen.
 • er wordt betrokkenheid bij het genezingsproces tot stand gebracht. Het inzicht dat de therapeut krijgt in de reden van ziek zijn, wordt gedeeld met de patiënt, waardoor deze zich bewust kan worden van zijn/haar rol in het proces van ziekte en gezondheid. Dit is al een positieve prikkel aan het zelfgenezend vermogen. Daarnaast gaat hier een preventieve werking vanuit om ziek zijn in de toekomst te vermijden.

De klassieke homeopathie, als natuurlijke geneeswijze, is er dus op gericht om bij ziektesymptomen, het lichaamseigen zelfgenezend vermogen, op elk niveau te activeren.

De kenmerkende principes van de klassieke homeopathie zijn:

 • Het gelijksoortigheidprincipe. Wat wil zeggen dat een, al dan niet giftige, stof die bij gezonde mensen bepaalde ziektesymptomen kan opwekken, bij zieke mensen, met gelijksoortige symptomen, deze juist kan genezen. Samengevat in de regel “Similia similibus curentur” = het gelijke met het gelijkende genezen, vormt dit de basis van de klassieke homeopathie.
 • Het individuele ziektebeeld. Het uitgangspunt is dat ieder mens een uniek wezen is, en in een ziektetoestand individuele symptomatologie naar voren brengt. Hieruit volgt dat ieder mens een individueel geneesmiddel nodig heeft.
 • Geneesmiddelproeven. Homeopathische middelen worden van vrijwel elke in de natuur voorkomende stof gemaakt. Door ze te beproeven op gezonde mensen blijkt hun specifieke werking. De door het geneesmiddel veroorzaakte symptomen, op mentaal emotioneel en fysiek niveau, worden nauwkeurig verzameld en vormen zo het geneesmiddelbeeld.
 • De enkelvoudige en minimale dosering. Een geneesmiddel dient bereid te worden uit een enkele uitgangsstof. En door een streng protocollair procédé, van verdunnen en schudden, genaamd potentiering, wordt een geneesmiddel ontdaan van zijn toxische eigenschappen en juist versterkt in zijn genezende werking. Hierdoor is het mogelijk met een minimale dosering een maximaal effect te bereiken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Beroepsvereniging

Het feit dat een homeopaat lid is van de beroepsvereniging Nederlandse vereniging Klassiek Homeopaten, de NVKH, houdt voor u, als patiënt, de nodige veiligheidsgaranties in.

De beroepsvereniging bewaakt de kwaliteitskaders van het beroep:

 • Dit begint met de opleidingseisen, deze zijn gesteld op HBO of academisch niveau. Op een opleiding die aan deze voorwaarden voldoet, doorloopt een homeopaat een, gemiddeld vijf tot zesjarige studie in o.a. Medische kennis, Klassieke Homeopathie, Ethiek, Psychologie en Praktijkvoering.
 • De leden worden gehouden aan een jaarlijkse nascholingsverplichting, om hun kennis op peil te houden zowel op homeopathisch als op regulier medisch gebied.
 • Verplichting tot intercollegiale samenwerking en toetsing, overleg en waarneming.
 • De leden vallen onder het tuchtrecht en er is een klachtencommissie, die in samenwerking met de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NP/CF) tot stand is gekomen.

Jaarlijks wordt bekeken of een NVKH lid aan alle eisen  voldoet om zijn registratie te verlengen. Deze hoge kwaliteitseisen hebben ervoor gezorgd, dat vrijwel alle zorgverzekeraars de consulten van NVKH-leden, geheel of grotendeels vergoeden.

Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat van de beroepsvereniging:

Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten
Secretariaat NVKH
Postbus 710
2400 AS Alphen a/d Rijn
0172-499595
www.nvkh.nl
nvkh@euronet.nl