Homeopathische Praktijk Van Disseldorp

Behandelwijze

De klassieke homeopathie is door haar geheel eigen filosofie en werkwijze, een autonome behandelingsmethode. Het kent vanwege de benadering van de totale mens geen specialismen op basis van leeftijdsgroepen of ziektebeelden.

Een klassiek homeopathische behandeling werkt, waar mogelijk altijd curatief (genezend), maar kan ook preventief (voorkomend) ingezet worden. Als door ziekteverloop genezing niet meer volledig mogelijk is, kan de behandeling ook palliatief (verzachtend) werken.

In de klassiek homeopathische behandeling speelt het anamnesegesprek tussen patiënt en klassiek homeopaat een cruciale rol. Het is daarom noodzakelijk dat dit anamnesegesprek is gebaseerd op een relatie van vertrouwen, respect, openheid en betrokkenheid. De  anamnese, die zich voltrekt in het intakeconsult en het vervolgconsult, wordt zonodig aangevuld door lichamelijk onderzoek.

De verkregen symptomen en typische kenmerken worden daarna gecategoriseerd en vergeleken met de gegevens over de homeopathische geneesmiddelen. Daar deze beschreven staan in omvangrijke boekwerken, de homeopathische Materia Medica en Repertoria, wordt hiervoor ook gebruik gemaakt van gespecialiseerde computerprogramma's.

Het homeopathisch geneesmiddel dat qua symptomen het meest overeen komt met de uit anamnese en onderzoek verkregen gegevens, vormt het similimum. Het voor deze patiënt, op dit moment, het meest passende medicijn. De naam die een klassiek homeopaat aan de diagnose geeft, is daarom ook niet de naam van een ziekte (bijv. bronchitis of migraine) maar de naam van het similimum.

De klassiek homeopaat schrijft dit  geneesmiddel voor in de kleinst mogelijke dosering en, in een bij de gevoeligheid van de patiënt, passende sterkte en frequentie. Dit alles om de gezondheid snel, mild en duurzaam te herstellen

“Wat niet met medicijnen te behandelen is, dient ook niet met medicijnen bestreden te worden”, daarom zal een klassiek homeopaat ook ziekmakende omstandigheden en/of invloeden signaleren en de patiënt ervan op de hoogte stellen, zodat de patiënt deze kan vermijden.

De klassiek homeopaat onderkent ook de mogelijkheden en grenzen van zijn zorgverlening en werkt daarom, wanneer dit mogelijk en gewenst is, samen met andere zorgverleners.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De homeopaat

marc zelf

Marc van Disseldorp (1960) heeft sinds 1987 een eigen praktijk als Klassiek Homeopaat.

Hij heeft gestudeerd aan de Landbouw universiteit te Wageningen om daarna over te stappen naar de Academie voor Natuurgeneeskunde in Hilversum. Daar heeft hij de vijfjarige fulltime studie gevolgd met als afstudeerrichtingen de Natuurgeneeskunde, (waaronder voeding phytotherapie en de iriscopie), de traditionele Chinese geneeskunde en zijn Acupunctuur en de Klassieke Homeopathie.

Sindsdien is hij verbonden gebleven aan de Academie. In het Behandelcentrum voor Complementaire en Natuurgeneeskunde, begeleid hij afstuderende homeopaten in hun praktijkstage.

Marc heeft zich bijna volledig toegelegd op de Klassieke Homeopathie, een therapie die voor jong en oud, in alle facetten van het leven, van grote betekenis kan zijn.

"Door jarenlange ervaring ben ik overtuigd van het belang van het onbevooroordeeld kunnen invoelen en beluisteren van het persoonlijke verhaal. Dat is namelijk essentieel voor het begrip van de ziekte of onbalans en voor de mogelijkheid tot doeltreffend geneeskundig handelen."